Раздел РОЗДІЛ 2. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТУ НА КОМП'ЮТЕРІ. 6. Як працювати в середовищі текстового редактора