Раздел 6. Як працювати в середовищі текстового редактора