Раздел Розділ 1. ОПЕРАЦІЇ НАД ПАПКАМИ І ФАЙЛАМИ. Копіювання папок і файлів