Раздел Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них