Раздел § 15. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого та чоловічого роду