Раздел Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. § 28. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел