Раздел Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. § 34. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів