Раздел Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. § 36. Округлення натуральних чисел і десяткових дробів