Раздел Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. § 39. Окремі випадки множення десяткових дробів