Раздел Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. § 44. Середнє арифметичне. Середнє значення величини