Раздел § 1. Натуральні числа. 2. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел