1214. § 36. Округлення натуральних чисел і десяткових дробів