Розділ 1. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини

 1. § 1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел44 - 74

 2. § 2. Порівняння натуральних чисел75 - 108

 3. § 3. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання109 - 149

 4. § 4. Віднімання натуральних чисел151 - 197

 5. Домашня самостійна робота № 11 - 12

 6. § 5. Множення натуральних чисел198 - 229

 7. § 6. Властивості множення231 - 259

 8. § 7. Квадрат і куб натурального числа260 - 288

 9. § 8. Ділення натуральних чисел290 - 317

 10. § 9. Ділення з остачею318 - 334

 11. Домашня самостійна робота № 21 - 12

 12. § 10. Числові вирази. Буквені вирази та їх значення. Формули336 - 371

 13. § 11. Рівняння372 - 414

 14. § 12. Текстові задачі на рух415 - 440

 15. § 13. Текстові задачі економічного змісту446 - 472

 16. § 14. Розв'язування текстових задач за допомогою рівнянь473 - 486

 17. Домашня самостійна робота № 31 - 12

 18. § 15. Комбінаторні задачі487 - 542

 19. § 16. Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами544 - 572

 20. § 17. Відрізок та його довжина575 - 601

 21. § 18. Промінь. Пряма602 - 628

 22. § 19. Координатний промінь. Шкала629 - 661

 23. Домашня самостійна робота № 41 - 12

 24. § 20. Кут. Види кутів662 - 691

 25. § 21. Величина кута. Вимірювання і побудова кутів692 - 738

 26. § 22. Трикутник та його периметр. Види трикутників740 - 767

 27. § 23. Прямокутник. Квадрат768 - 784

 28. § 24. Площа прямокутника і квадрата785 - 827

 29. § 25. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда838 - 871

 30. § 26. Об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба873 - 917

 31. Домашня самостійна робота № 51 - 12