43. § 1. Натуральні числа. Предмети та одиниці лічби