Раздел Розділ 1. ЛІЧБА, ВИМІРЮВАННЯ І ЧИСЛА. § 2. Пряма, промінь, відрізок. Вимірювання відрізків