Раздел § 2. Пряма, промінь, відрізок. Вимірювання відрізків