Варіант 2. Розділ «Психічна і духовна складові здоров’я»