Варіант 1. Розділ 2. Психічна і духовна складові здоров’я