188. § 20. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком