279. § 30. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником