447. § 48. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова