474. § 50. Антоніми. Ознайомленя зі словником антонімів