90. § 10. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімі