101. § 11. Омоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником омонімів