164. § 16. Правопис значущих частин слова (повторення). Вимова й написання префікса з- (зі-, с-)