Раздел § 2. Усні й письмові висловлювання. Аудіювання, читання, говоріння, письмо