Раздел Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. § 32. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о], [е] з [і]