74. § 8. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Тлумачний словник