Раздел ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ. § 10. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення