Раздел § 3. Займенник. Особові займенники. Дієслово