Повторення й узагальнення вивченого в п'ятому класі