Раздел Відомості із синтаксису й пунктуації. Елементи стилістики. § 10. Речення з однорідними членами