Раздел § 7. Речення. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення