Раздел Словосполучення і речення. Головні і другорядні члени речення