Раздел Вимова звуків. Позначення на письмі ненаголошених голосних. Спрощення в групах приголосних. Чергування звуків