Раздел § 45. Екологічні групи і життєві форми рослин