Раздел Тема 4. Різноманітність рослин. Екологічні групи рослин