Раздел Вступ. Поняття про віруси. Методи вивчення організмів