§ 45. Життя в морях та океанах. Тема 3. Гідросфера