138. § 4. Розкладання чисел на множники. Найбільший спільний дільник