Раздел РОЗДІЛ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ. § 28. Відсоткові розрахунки