Раздел ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ. § 22. Задачі на пропорційний поділ