540. Розділ 2. РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ НА МНОЖНИКИ