Контрольна робота № 6. Лінійні рівняння та їх системи