Тест для самоперевірки за розділом 2. Глава 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ