ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. §3. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин