ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9. §20. Закон прямолінійного поширення світла