Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів