Контроль теоретичних знань № 1. Механічний рух. Траєкторія