Раздел Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання. 1. Фізика - наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища