Раздел Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання. 2. Будова речовини. Молекули. Атоми