Раздел Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання. 3. Методи наукового пізнання